Wspierają nas

Darczyńcy – Przyjaciele – Sponsorzy

Działalność stowarzyszenia opiera się głównie na pracy społecznej członków.
Ich praca możliwa jest dzięki zrozumieniu, przychylności, wsparciu i pomocy ludzi dobrej woli. Każdy człowiek, instytucja, firma może nam pomóc w realizacji celów . Jesteśmy wdzięczne za każdą przysłowiową złotówkę , za co serdecznie dziękujemy. Dowodem wdzięczności jest nasza radość, przede wszystkim nasze zdrowie.

 

Anonimowi darczyńcy – Ludzie dobrej woli 

1procentZnaczne wsparcie uzyskałyśmy od osób prywatnych,    które przekazując na rzecz Stowarzyszenia 1% swego podatku dochodowego, przyczyniają się do rozwoju naszej działalności oraz realizacji celów i zadań statutowych. Wiele tych osób nie znamy z imienia i nazwiska, ale dziękujemy im najpiękniej. To Dzięki Państwa ofiarności nadal       będziemy pomagać kobietom, z chorobą nowotworową raka piersi .
Pozyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi organizacji.

Człowiek jest tyle wart, ile drugiemu pomóc zdoła pomóc”
Julian Aleksandrowicz

 

Urząd Miasta i Gminy Tarnobrzega

2Z Urzędu Miasta i Gminy corocznie otrzymujemy dofinansowanie różnych projektów, a w szczególności na rehabilitację psychofizyczną członkiń stowarzyszenia. Przychylność projektów zyskała również profilaktyka zdrowia, a szczególnie nauka samokontroli piersi wśród młodzieży ponagimnazjalnej i dorosłych kobiet. Uzyskujemy także wsparcie na organizację imprez integrujące środowisko osób niepełnosprawnych.

 

Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – Srbinów.

3Wsparcie i zrozumienie otrzymujemy od Parafii MBNP na Serbinowie, a szczególnie ks. Prałata Michała Józefczyka. To ks. Prałat objął patronat duszpasterski nad Stowarzyszeniem i użyczył pomieszczenia na uroczyste spotkania. Dzięki jego uprzejmości ogłaszane są komunikaty o naszych spotkaniach. Na comiesięcznych spotkania wspiera nas modlitwa i dobrym słowem.

 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

4Współpracujemy z personelem medycznym z Oddziału Centrum Onkologii przy Szpitalu w Tarnobrzegu. Dyrekcja użyczyła nam bezpłatnie pomieszczenia na salonik „Pomocna Amazonka” Zawsze możemy liczyć na pomoc medyczną przy organizowaniu spotkań promujących profilaktykę zdrowia. Dyrektor objął patronat merytoryczny nad salonikiem. Pani doktor Barbara Kozik i Anna Karaś służą wiedzą i wsparciem emocjonalnym ochotniczkom. Personel medyczny obecny jest akcjach profilaktycznych organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

5W stowarzyszeniach na początku swojej działalności pojawia się problem lokalu na biuro . Dzięki przychylności i akceptacji naszych działań przygarnął nas Starosta i użyczył pomieszczenia na biuro. Starostwo wspiera nas także finansowo w miarę swoich możliwości.

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6Z instytucji tej pozyskujemy dofinansowania ze środków PFRON. Corocznie otrzymujemy dopłaty do imprez integracyjno- turystycznych, które pozwalają nam na poznanie niektórych rejonów zakątków naszego Kraju. W ramach środków PFRON prowadzimy stałą i kompleksową rehabilitację fizyczną Amazonek. Przez trzy lata 2010 – 2012 PFRON Warszawa sfinansował w 90 % rehabilitację psychofizyczną kobiet z chorobą nowotworową raka piersi.

 

Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Tarnobrzeg

7Bardzo dobrze układa nam się współpraca z TSM – Tarnobrzeg. Zarząd użycza bezpłatnie Sali wraz z wyposażeniem na uroczyste spotkania kulturalne oraz warsztaty terapeutyczne. Wspiera nas także niewielkimi środkami finansowymi.

 

 

8Jednym z głównych celów działalności stowarzyszenia jest możliwość zapewnienia stałej rehabilitacji kobietom po mastektomii. MOSIR Tarnobrzeg udostępnia w Hali sportowej Sali na ćwiczenia rehabilitacyjne kobietom po leczeniu choroby nowotworowej raka piersi bardzo potrzebnej w powrocie do zdrowia i uzyskania sprawności fizycznej po odjęciu piersi.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” w Tarnobrzegu

9Przychylnością wyrażającą się zrozumieniem naszych potrzeb jest Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Karabela”. Firma ta zasila finansowo nas skromny budżet. Środki te pozwoliły nam na zakup sprzętu komputerowego i częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji. Umacnia nas to w przekonaniu , ze nasza działalność zyskała uznanie Zarządu Przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Panorama” Dariusz Kołek Stalowa Wola

10Nieocenioną pomoc otrzymałyśmy od firmy PHU „Panorama w Dariusz Kołek ze Stalowej Woli , która zakupiła nam meble do saloniku „Pomocna Amazonka”, który służy nam jako biuro i kącik do nauki samokontroli piersi dla kobiet   To duża pomoc, bo mamy już gdzie trzymać sprzęt i materiały zgromadzone przez lata działalności i potrzebne do dalszej naszej pracy. Zgromadziłyśmy również literaturę fachową pomocną amazonkom i społeczności lokalnej.

 

 

11Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” Poznań zrzesza wszystkie kluby Amazonek z całej Polski. Nasze stowarzyszenie jest również członkiem Federacji od 2000 r. Federacja organizuje profesjonalne szkolenia dla Seniorek, dla Liderek, dla Ochotniczek . W ramach wsparcia korzystamy ze szkoleń i warsztatów terapeutycznych tj. szkolenie ochotniczek, szkolenie liderek i rehabilitantów z uwzględnieniem potrzeb dla kobiet po mastektomii.

 

Amoena – Polska Sp. z o. o

12Amoena jest firmą produkująca protezy piersi i bieliznę dla kobiet po operacji. konsultantka firmy p. Ania Dołbeń dorzuca jeszcze życzliwość. Amoena wydaje od 1994 roku magazyn „Amoena Life”. Pismo ma za zadanie inspirować czytelniczki poprzez publikowanie ich pozytywnych historii oraz pomoc w powrocie do codziennego życia po diagnozie oraz leczeniu, które otrzymujemy bezpłatnie. Konsultantka firmy p. Ania Dołbeń na naszych spotkaniach organizuje pokazy protez i bielizny dla Amazonek.

 

NAH Sp. z o.o. w Gliwicach

13NAH Gliwice – firma przyjazna AMAZONKOM. W ciągu ostatniego roku firma NAH Sp. z o.o. prowadzi szkolenia i pokazy peruk dla Klubów AMAZONEK w całej Polsce. Cykl spotkań pt.: „JESTEM KOBIETĄ” obejmuje następujące dziedziny : wizaż, fryzjerstwo, stylizacja. Nasze stowarzyszenie korzysta ze szkoleń tejże firmy, które prowadzi dyrektor handlowy Ireneusz Harbuz.

 

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

14 15Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski także OSP – Baranów Sandomierski to nasi przyjaciele służący wsparcie i pomocą na których zawsze możemy liczyć.

 

 

Bank Spółdzielczy – Tarnobrzeg

16Stowarzyszenie jak każda inna firma musi posiadać rachunek bankowy na którym przeprowadzane są operacje finansowe. Bank prowadzi nasz rachunek nie pobierając stałej opłaty. Wspiera nas także niewielkimi środkami finansowymi.

 

Przyjaciele i Darczyńcy

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki darczyńcom ofiarującym nam pomoc zarówno finansową jak i rzeczową, wspomagających nas sercem, czynem i słowem, którym zawdzięczamy swój byt i istnienie. Do należą osoby prywatne małe firmy – W Stępień; M Gwoździowska , B Różycki, E Skowron, P Kostępski, K. Kowalczyk, D Grazda, J i Z Hynowscy, J Wójcikowska, Pracownia ZOR-ART Tarnobrzeg, Zakład Mięsny – Orzechów, AVON- Tarnobrzeg. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich osób, a także te, które ze względów osobistych pragną pozostać anonimowe, a które służyły, bądź służą nam swoim wsparciem.

WSZYSTKIM NASZYM DARCZYŃCOM I PRZYJACIOŁOM, SKŁADAMY NAJSZCZERSZE PODZIĘKOWANIA

Media lokalne – Tarnobrzeg

17 18 19 20

Nasze działania wspierane są przez Radio Leliwa ; Tygodnik Nadwiślański, Miejską Telewizję Tarnobrzeg, Miesięcznik Nasze Miasto, Sztafeta.

 

Dla osób, które mogłyby i chciały wesprzeć kobiety dotknięte tą ciężką chorobą podajemy numer konta:

Bank Spółdzielczy o/Tarnobrzeg ul. Sokola
Nr konta : 83 9434 0002 2001 1000 1560 0001     

Dziękujemy serdecznie