Informacja dla nowej Amazonki

Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń”
39-400 Tarnobrzeg ul. Konstytucji 3 Maja 11

Motto Stowarzyszenia – Razem łatwiej pokonać trudności

 

Usłyszałaś diagnozę , że masz raka – świat Ci runął – wtedy najważniejsze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy mogą wesprzeć i pomóc – nie załamuj się ! Pomożemy

W stowarzyszeniu jest grupa doświadczonych kobiet, by wzajemnie się wspierać, szukać oparcia i to , że rak to niekoniecznie musi być wyrok , że można potem żyć dalej, chociaż inaczej , bardziej świadomie i bardziej ofiarnie dla innych.

Informacje dla nowej Amazonki

Amazonko – Jeżeli jesteś po mastektomii / odjęta cała pierś/ przysługuje Ci proteza piersi  / raz na dwa lata/ , a w przypadku chemioterapii również peruka. Zlecenie na protezę i perukę wypisuje lekarz onkolog. Zlecenie należy zatwierdzić w NFZ / Tarnobrzeg ul. 1 Maja bud. Starostwa / Peruka i proteza refundowana jest przez NFZ w kwocie 250,0 zł. W Tarnobrzegu protezy i peruki prowadzi sklep ESKULAP ul. Kościuszki 24 tel. 15 823 55-54 . Jeżeli wybrałaś powyżej 250,0 zł różnicę trzeba dopłacić, ale posiadając ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , można ubiegać się o dofinansowanie dopłaconej kwoty z funduszu PFRON / Tarnobrzeg tel. 15 823 07 38 ul. Kopernika 3/ składając wniosek wraz z fakturą. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest – nie przekroczenie kwoty dochodu na członka rodziny – 1806,25 zł; osoba samotna 2348.13 zł / w III kw.2013 r . ta kwota zmienia się co kwartał o około 20 zł/

 1. Po zabiegu operacyjnym możesz starać się o orzeczenie niepełnosprawności na cele poza rentowe. Wniosek należy pobrać w Powiatowym Zespole d./s Orzekania o Niepełnosprawności i po wypełnieniu przez lekarza złożyć w/w Zespole w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 lub innym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przy orzeczeniu znacznego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatek pielęgnacyjny.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym uprawnia również do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu rocznych dochodów (PIT). W przypadku orzeczenia znacznego przysługuje ulga w przejazdach środkami komunikacji. Jednak należ y sprawdzić w przepisach poszczególnych przewoźników.
 3. Możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny / wnioski pobiera się w odpowiednim oddziale MOPR – dla osób zamieszkujących na terenie Miasta lub PCPR – mieszkających na terenie Powiatu/
 4. Dla pracujących amazonek ZUS refunduje trzy tygodniowy turnus rehabilitacyjny / pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania, leczenia , dojazdu/ celem przywrócenia zdolności do pracy. Podstawą skierowania ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wydane przez ZUS. Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, który należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na m-ce zamieszkania.

 

Nie przeżywaj choroby w samotności. Przyjdź zapraszamy w każdą drugą środę miesiąca Sala parafialna MBNP na Serbinowie o godz. 17,00 lub do Saloniku „Pomocna amazonka” – ul Szpitalna 1; czynny we wtorki 11:00 – 14:00; piątki 17,00 – 20,00 telefon kom. 505 816 084 do saloniku 15 812 3291 czynny w czasie dyżurów

 

Nasze Stowarzyszenie oferuje Wam drogie Amazonki

 • Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej prowadzoną przez profesjonalnego rehabilitanta . Gimnastyka odbywa się w Sali 123 Hala sportowa MOSIR w Tarnobrzegu we wtorki godz. 16,30 i czwartek godz. 10,30.
 • Wsparcie emocjonalne w Saloniku Stowarzyszenia „Pomocna Amazonka”
  Godziny Dyżurów: Wtorek 11:00 – 14:00; Piątek 17:00 – 20:00
  ul. Szpitalna 1 (budynek techniczny ”K”)Tel. ( 15 ) 812 32 91
 • Pomoc merytoryczną w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych .
 • Pokazy protez; peruk i bielizny prezentowanych przez przedstawicieli producentów.
 • Imprezy integracyjno-turystyczne , kulturalne itp.
 • Dostęp do fachowej lektury , kaset z najnowszymi informacjami na tematy dotyczące rehabilitacji i profilaktyki
 • Co miesięczne środowe spotkania klubowe – na których dzielimy się radością, planujemy i realizujemy nasze plany i marzenia. Spotkanie z opiekunem duchowym.
 • Udział w corocznej pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę.
 • Udział w okolicznych spotkaniach, szkoleniach i imprezach na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.
 • Możliwość aktywnego działania w życiu Stowarzyszenia przyczyniając się do walki z chorobą nowotworową.

Kontakt i spotkania z nami pomogą Ci przezwyciężyć problemy związane z chorobą, leczeniem i rehabilitacją. U nas znajdziesz przyjaciół i zrozumienie dla Twoich problemów.


Pamiętaj!

Jesteś nadal kobietą, a przebyta choroba i cierpienie mogą Cię tylko wzbogacić i inaczej spojrzeć na swoje dotychczasowe życie, znaleźć w nim inne wartości.

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

Przyjdź i przekonaj się jak wiele mają do zaoferowania Amazonki !                      

Czekamy na Ciebie