Kolejny rok przed nami…

Styczeń – i znowu kolejny rok przed nami, co nam przyniesie… zobaczymy. Na razie korzystając z zaproszenia Stalowowolskich amazonek, uczestniczyłyśmy w kuligu, w lasach janowskich.

Były konie, duże sanie, dużo śniegu, ognisko z pieczeniem kiełbasek, udana zabawa i wspaniała atmosfera.
Harce odbywały się w  lokalu Zagroda Garncarska w Łążku Garncarskim.