Październik – miesiąc, w którym dużo się działo…

Październik – miesiąc, w którym dużo się działo, bo to przecież szczególny miesiąc, miesiąc poświęcony walce z nowotworem piersi. I tak:

04 października odbyło się spotkanie nowego dyrektora Szpitala Pana Jacka Czajka z kobietami z różnych środowisk, tj. paniami pełniącymi funkcję sołtysów i radnych osiedli, przedstawicielek MOP-sów, miejską radą kobiet, no i oczywiście z amazonkami z naszego stowarzyszenia. Omawialiśmy dostrzegane przez pacjentów problemy szpitala, zgłoszono również wiele pomysłów i inicjatyw do wspólnego działania.

07 października w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskich w Tarnobrzegu nastąpiło uroczyste przekazanie, ze środków Funduszu Medycznego,  14,5 mln zł na modernizację i doposażenie SOR-u oraz zakup nowoczesnego USG/Mammografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Razem z przedstawicielkami Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, brałyśmy udział w uroczystym oddaniu do użytkowania nowego mammografu.

 

17 października w lokalu Fundacji Damy Radę odbyło się w zorganizowane przez Panią Beatę Grzywacz spotkanie, na którym przekazywałyśmy wiedzę dot. profilaktyki raka piersi, opowiadałyśmy o swoich doświadczeniach z chorobą. Choć frekwencja nie była duża, warto było przyjść, porozmawiać, pokazać jak i kiedy badać swoje piersi.

 

Były również marsze wspierające akcje profilaktyczne np. jak co roku w Sandomierzu, gdzie i tym razem uczestniczyłyśmy.

 

21 października – na uwagę zasługuje również „Różowa sobota” zorganizowana przez Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu. Podczas trwania akcji pod nazwą „Bądź szybsza od raka”  właśnie w szpitalu można było bezpłatnie skorzystać z różnych badań, w tym mammografii, cytologii, badań ginekologicznych, EKG. Można było porozmawiać z psychologiem, dietetykiem, zapoznać się z masażem limfatycznym.. oj było tego dużo. I my amazonki również tam byłyśmy. Na fantomie piersi pokazywałyśmy zainteresowanym kobietom, jak badać swoje piersi, rozdawałyśmy ulotki, zachęcałyśmy do rozmów. Zakończeniem naszej wspólnej „Różowej soboty” było posadzenie na terenie przyszpitalnym 50 szt żonkili, które stworzyło kolejne w Tarnobrzegu, Pole Nadziei. Pierwsze jest już od roku na Placu Surowieckiego, przed Urzędem Miasta. I tam właśnie zakończyliśmy  akcję dosadzając kolejne 100 szt żonkili.