Marzec – pracowity miesiąc dla naszego Stowarzyszenia.

Marzec – jest miesiącem dla naszego Stowarzyszenia dosyć pracowitym. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych na Walne zebranie członkiń Stowarzyszenia, dopięcie zaplanowanych na m-c kwiecień zadań, no i oczywiście akcje profilaktyczne.

9 marca na zaproszenie Tarnobrzeskiego Centrum Seniora uczestniczyłyśmy, my amazonki wraz P. Anną Karaś, byłą pielęgniarką Centrum Onkologii w Tarnobrzegu, specjalistką w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego oraz honorowym członkiem tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Amazonek, w spotkaniu, które było poświęcone profilaktyce raka piersi.
Oprócz wielu ciekawych wiadomości przekazanych na spotkaniu, zarówno Panie jak i Panowie, mieli możliwość sprawdzić na fantomie piersi, jak można samemu zbadać swoje piersi.

Natomiast w dniach 16 i 17 marca, uczestniczyłyśmy w takich spotkaniach ale z młodzieżą, w klasach od 1 do 4 w Zespole Szkól im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała naszej prelekcji dot. samobadania piersi i chętnie uczestniczyła w pokazach na fantomie. Zostały rozdane ulotki dotyczące samobadania piersi i ulotki dot. działalności naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy Panu Jerzemu Stelmach, dyrektorowi Zespołu Szkół i Pani pedagog, Jolancie Kotulskiej za umożliwienie zorganizowania spotkań z młodzieżą.