„Chleb i sól świętej Agaty od ognia strzeże chaty” – Uroczystość Patronki Amazonek w Tarnobrzegu.

Piątego lutego 2018 r. uroczyście obchodziłyśmy święto Patronki Amazonek św. Agaty.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele MBNP na Serbinowie, której przewodniczył ks. Prałat dr Jan Biedroń w intencji kobiet po mastektomii.

Św. Agata urodziła się około 235 roku na Sycylii. Pochodziła ze szlachetnej i zamożnej rodziny. Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej złożyła śluby czystości i oddała się Jezusowi Chrystusowi. Odrzuciła oświadczyny władcy Sycylii, za co została skazana na okrutne męki. Zginęła spalona na rozżarzonych węglach, modląc się za swoich prześladowców, kiedy miała zaledwie 16 lat.

W homilii ks. Prałat porównał cierpienie św. Agaty do przeżyć fizycznych Amazonek naznaczonych cierpieniem. Podkreślił również, aby z ufnością i wiarą modlić się do Boga o wszelkie łaski. Dużo ciepłych słów skierował do Amazonek mówiąc, że wszystkie te kobiety połączyła choroba, którą jest rak piersi. Łączy ich trudna walka z nią i chęć niesienia pomocy innym. Pomimo tego wspierają się wzajemnie, pomagają sobie w trudnych chwilach i pokładają ufność Matce Bożej. W czasie mszy św. Amazonki złożyły dary do Stołu Pańskiego w postaci chleba, soli i wody, które pobłogosławił i poświęcił mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności losowych. Ks. Prałat złożył serdeczne podziękowanie pani Prezes Stowarzyszania Annie Pietryce za ogromną pracę poświęconą w zorganizowanie spotkania. Słowa podziękowania zostały przekazane ks. Prałatowi za odprawioną mszę św. i wygłoszenie serdecznej i wzruszającej homilii.

Po nabożeństwie wszyscy goście udali się do restauracji „Stary Browar” na poczęstunek – kolację, by tam wspólnie spożyć poświęcony chleb (którego spożycie podobno ma mieć cudowne właściwości). Swoją obecnością naszą uroczystość zaszczycili przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz personel medyczny. W gronie przybyłych gości byli: przedstawiciele stowarzyszeń, przyjaciele, osoby wspierające działalność stowarzyszenie służące przykładem, autorytetem, wsparciem finansowym oraz dobrym przykładem. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Stowarzyszeń Amazonek ze Stalowej Woli, Mielca i Sandomierza oraz Tarnobrzega. Były życzenia , podziękowania, miłe rozmowy – Goście byli zadowoleni.

Spotkanie dostarczyło niezapomnianych wrażeń, stając się okazją do modlitwy, integracji, tak potrzebnej w chorobie.

Wrażenia opisała Jadwiga Gołębiowska i Anna Pietryka