Spotkanie kolędowe 13 stycznia 2016 r.

Tradycyjnie od kilku lat Nowy Rok rozpoczynamy spotkaniem kolędowym. Mottem tegorocznego spotkania było:

„Bogu cześć i Bogu Chwała,

Tak śpiewała ludzkość cała„

Uroczystość rozpoczęła szefowa klubu Anna Pietryka, która nie kryła zadowolenia z obecności licznej grupy swoich koleżanek. Wszystkich serdecznie powitała oraz złożyła życzenia noworoczne. Miłym zaskoczeniem było pojawienie się naszego opiekuna duchowego ks. Prałata Michała Józefczyka , który po wspólnej modlitwie, złożył życzenia noworoczne i udzielił nam błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na cały 2016 rok.

Główną atrakcją spotkania stanowiły jasełka kolędowe w wykonaniu członkiń stowarzyszenia, które wystąpiły w przygotowanych przez siebie strojach. Nad przebiegiem jasełek czuwała Anna Pietryka, która była ich inicjatorką. W czasie trwania wieczoru nie zabrakło poczęstunku, przygotowanego przez członkinie. Nie zabrakło także wspólnego pamiątkowego zdjęcia, na którym uwieńczono biorących udział w jasełkach.

Kolędowe spotkanie dostarczyło niezapomnianych wrażeń, stając się okazja do integracji, tak potrzebnej w chorobie nowotworowej.