Święto Pieczonego Ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka lub też Dzień Kartofla, to już coroczna tradycja w Chmielowie a zwłaszcza w Klubie Seniora w Chmielowie.

1 października, delegacja kobiet z naszego stowarzyszenia brała udział w takiej biesiadzie. Oczywiście główną rolę odgrywały ziemniaki w różnych postaciach, pieczone, smażone, gotowane, ubijane…  Zabawę uprzyjemnił „chórek” klubowiczek, który wykonał kilka przyśpiewek ludowych. Potem tańce i zabawa przy muzyce trwały do późna.